Boom erfgrens Vught

Heeft u last van een boom die aan de erfgrens van uw tuin staat in omgeving Vught? En weet u niet wat u hiermee moet doen? Boomrooierij van Wijk adviseert u graag over alle zaken rondom bomen. Er zijn verschillende wettelijke regels met betrekking tot de erfgrens en bomen. Soms komt het voor dat buren het oneens zijn met elkaar. In dat geval gaan we de wettelijke regels in duiken. Wij informeren u graag over alles met betrekking tot bomen en erfgrens in omgeving Vught.

Boom bij de erfgrens in omgeving Vught

De erfgrens is de denkbeeldige lijn tussen twee erven. Denk hierbij aan de grens van uw tuin en de tuin van uw buren. Het kan weleens voorkomen dat u last heeft van een hoge boom, omdat het uw lichtinval beperkt. Ook kan het voorkomen dat alle takken boven uw woning en tuin hangen, waardoor u dit vervelend vindt. Dit begrijpen wij als boomrooierij volkomen. Probeer eerst met de buren iets af te spreken. Willen zij niet meewerken? Dan kunt u zelf kleine takken snoeien die boven uw tuin hangen. Let wel op: u mag de takken snoeien tot aan de erfgrens. Ook moet u erop letten dat u niet al te veel snoeit. Dit kan de boom aantasten, waardoor u aansprakelijk bent. Kunt u samen met de buren niet tot een oplossing komen? Onderneem dan juridische stappen.

Wettelijke regels m.b.t. boom erfgrens in Vught

Het is wettelijk verplicht dat een boom minimaal twee meter van de erfgrens af staat. Echter zijn er wel een aantal uitzonderingen: als de boom niet boven de erfscheiding (schutting, hek of muur) komt of als de buren er geen last van hebben, mag een boom ook binnen de minimale zone van twee meter komen. Heeft u wel last van de boom van uw buren? Dan adviseren wij om dit eerst met de buren te bespreken. Wellicht willen zij de boom snoeien en heeft u hier geen last meer van.

Verjaring boom erfgrens in omgeving Vught

Wilt u graag de boom van uw buren die in de minimale zone terecht komt laten kappen door juridische stappen te ondernemen? Vergeet dan niet dat een boom verjaart na 20 jaar. Dat houdt in dat wanneer een boom al 20 jaar of langer in die zone staat, dat uw buurman niet meer mag eisen dat die boom wordt gerooid. De eigenaar van de boom moet wel kunnen bewijzen dat die boom er al 20 jaar staat.

Vragen over boom erfgrens in omgeving Vught?

Heeft u meer vragen over de boom erfgrens in omgeving Vught? Neem dan gerust contact met ons op. Onze professionals helpen u graag verder.